Video-impressies

Hoe leven mensen met een verstandelijke beperking en onverstaanbaar gedrag in Noorwegen? Hierbij vier korte impressies uit de filmdocumentaire 'Zorg op Straat' (Woord & Beeld, 2003).

 

Zorg op Straat 1:

Na een algemene inleiding over de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking in Noorwegen, gaat de documentaire over het levensverhaal van Peer Eikenes. Geboren in Gloppe, al vroeg vanwege zijn agressieve gedrag uit huis geplaatst. Na allerlei behandelingen in diverse gesloten instellingen, kwam hij weer terug in zijn geboorteplaats. Daar heeft hij met inzet van velen en met ondersteuning van een ambulant expertteam zijn plek gevonden. Klik HIER voor het filmverslag.

Zorg op Straat 2:

Na een algemene inleiding over de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking in Noorwegen, gaat deze documentaire over Harald. vanwege zijn explosieve driftbuien en agressief gedrag waren begeleiders bang van hem. Zijn vader heeft met een soort PGB de zorg toen zelf in handen genomen. Hij  laat zich zeer kritisch uit tegenover de georganiseerde hulpverlening. Klik HIER voor het filmverslag.

Zorg op Straat 3:

Na een algemene inleiding over de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking in Noorwegen, gaat deze documentaire over ARVE. Vanaf jonge leeftijd slaat Arve zichzelf. En wel zo heftig dat hij zichzelf blind en doof heeft geslagen. Ondanks alle inspannigen van onderzoekers en behandelaars, is er geen oplossing gevonden. Het is voor zijn begeleiders naast de dagelijkse zorg voor hem ook een opgave hoe om te gaan met de eigen machteloosheid. Klik HIER om deze film te bekijken.

Zorg op Straat 4:

Na een algemene inleiding over de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking in Noorwegen, gaat deze documentaire over Solve Emil, een man van ruim dertig jaar, die al heel jong in een pleeggezin terecht kwam. Hij was vanwege zijn onvoorspelbare agressie moeilijk te begeleiden. Hij heeft zichzelf zo ernstig verwond, dat hij blind werd. Nu woont hij in Flore en krijgt begeleiding van een team, dat gecoached wordt door een ambulant expertteam. Vooral zijn dagbesteding en het teamproces staan in deze film centraal. Klik HIER om deze film te bekijken. 

 

Zonder uitzondering:

'Samen naar school' is het motto in Noorwegen. Wat voor een beperking je ook hebt, je komt op een school, dichtbij in de buurt van je woonplek. Daar kunnen alle kinderen terecht, met gewoon onderwijs aangevuld met speciale aanvullingen waar dat nodig is.

Klik HIER om deze film te bekijken.

 

Moments of Freedom

Een film over de kracht van muziektherapie bij verschillende doelgroepen. Klik hier voor deel 1

Klik hier voor deel 2

HAND IN HAND

Levensverhaal

Dit was naam van een EU project, waarbij kennis en ervaring werden uitgewisseld tussen Duitsland en Nederland. Onderwerp was: mensen met een verstandelijke beperking en onverstaanbaar gedrag. Er zijn diverse filmimpressies gemaakt. Deze gaat over het levensverhaal als methode om mensen dichterbij zichzelf te brengen en bij anderen begrip en respect op te roepen voor de unieke identiteit van een persoon. Klik HIER om deze film te bekijken.

 

CONSULENTENWERK IN DUITSLAND

DER FILM Deel 1

In navolging van Nederland is gedurende het uitwisselingsproject HAND IN HAND ook in Duitslad het instrument van de externe consultatie verkend. Der Film is een product van het Instituut  voor Consulentenwerk Kompass. Klik HIER om de film te bekijken.

DER FILM Deel 2

Deze documentaire gaat over een jongeman, die met zijn begeleiders vastgelopen is en een groot gedeelte van de dag alleen op zijn kamer verblijft. Men roept externe hulp in om nieuwe perspectieven te vinden. De film is gemaakt in opdracht van het Instituut voor consulentenwerk Kompass. Klik HIER om de film te bekijken.